Procesul de închidere al Societăți cu Răspundere Limitată în România (SRL)

Procesul de închidere al Societăți cu Răspundere Limitată în România (SRL)

În acest articol, vom explora în detaliu procesul prin care poți închide un SRL în România, abordând aspectele esențiale și demersurile necesare. Vom trece în revistă pașii pe care trebuie să îi urmezi, de la pregătirea documentelor până la îndeplinirea obligațiilor fiscale și legale. 

1. Decizia de închidere a societății

Decizia trebuie să fie luată de acționarii societății, în conformitate cu prevederile statutului și legislației în vigoare. Ulterior, documentul trebuie să fie înregistrat la Registrul Comerțului.

2. Evaluarea și lichidarea activelor societății

Înainte de a închide un SRL, trebuie să se efectueze o evaluare a activelor și pasivelor societății. Aceasta include inventarierea bunurilor, datoriilor și creanțelor, precum și stabilirea valorii reale. După evaluare, se trece la lichidarea activelor și la încasarea creanțelor. Acest proces trebuie să fie efectuat în conformitate cu prevederile legale și să fie supravegheat de un lichidator numit de acționari.

3. Achitarea datoriilor și împărțirea profitului rezultat

După lichidarea activelor și încasarea creanțelor, societatea trebuie să achite toate datoriile pe care le are către creditori și să împartă profitul rezultat între acționari, în conformitate cu cotele părților sociale. În cazul în care există datorii nerecuperabile, acționarii pot fi chemați să contribuie la acoperirea acestora, în limita răspunderii lor limitate.

4. Pregătirea și depunerea documentelor necesare

  • Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind închiderea societății și numirea lichidatorului;
  • Bilanțul final de lichidare, întocmit și semnat de lichidator și de acționari;
  • Certificatul de atestare fiscală eliberat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care confirmă că societatea nu are datorii fiscale.

5. Radierea societății din Registrul Comerțului

După depunerea documentelor necesare și obținerea tuturor avizelor, societatea poate fi radiată din Registrul Comerțului. Prin urmare, se anunță oficial încetarea existenței juridice a societății și eliberarea acționarilor de răspunderea limitată. 

6. Îndeplinirea obligațiilor fiscale și legale după închiderea societății

Chiar și după radierea societății, acționarii și lichidatorul au anumite obligații fiscale și legale de îndeplinit. Acestea includ depunerea declarațiilor fiscale finale, precum și păstrarea și arhivarea documentelor societății pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după închidere.  Nu uita că trebuie notificată Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și alte instituții relevante despre închiderea societății. 

Procesul de închidere SRL poate fi unul destul de complex, deoarece implică o serie de etape și obligații legale. Este esențial să te informezi și să te pregătești corespunzător, astfel încât să poți încheia activitatea societății într-un mod cât mai eficient. Prin urmare, este recomandat să consulți un expert în domeniu, cum ar fi un avocat sau un consultant, pentru a te asigura că totul se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare și că toate obligațiile fiscale și legale sunt îndeplinite. 

Author Image
admin

Leave a Reply